Μελέτη για τη συντήρηση των παραδοσιακών φαναριών του Λιστόν

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο λόγος που έπεσε την Κυριακή το παραδοσιακό φανάρι στα βόλτα του Λιστόν,

12
Οκτωβρίου / 2018

ήταν φθορά στην συγκόλληση, που δεν ήταν ορατή, σε συνδυασμό με την πίεση από τον δυνατό αέρα, ανακοινώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Οι υπηρεσίες του Δήμου κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του.
Επιπροσθέτως, συντάσσεται μελέτη για τον έλεγχο όλων των φωτιστικών, που είναι αναρτημένα στις αψίδες του Λιστόν και όπου απαιτείται θα γίνει επισκευή των παλαιών ή αντικατάστασή τους με νέα φωτιστικά, ίδιου τύπου.