Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: ΄Ναι΄ υπό όρους για τον Σκορπιό

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Επανήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο στο θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επένδυση, κατασκευή & λειτουργία πολυτελούς

08
Οκτωβρίου / 2018

τουριστικής μονάδας VIP EXCLUSIVE CLUB στη νήσο Σκορπιό. Το θέμα συζητήθηκε για δεύτερη φορά, καθώς την πρώτη φορά δεν υπήρχε η απαρτία που απαιτείται για την έκδοση απόφασης. 

Στην συνεδρίαση στο Αργοστόλι, το Περιφερειακό Συμβούλιο I.N γνωμοδότησε θετικά, αλλά με προϋποθέσεις. Να τονισθεί ότι μεταξύ των όρων, είναι και η άρση απαγόρευσης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στις ακτές του νησιού, ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

Οι πέντε προϋποθέσεις που τέθηκαν είναι οι εξής:
1.Προστασία των χαρακτηριστικών Natura και στο χερσαίο τμήμα και στο θαλάσσιο και συγκεκριμένα απαρέγκλιτη εφαρμογή των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στην από 02.11.17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας
2.Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης 0,03, όπως προβλέπεται στην πρόταση ΣΧΟΟΑΠ δήμου Μεγανησίου, υπολογιζόμενος επί των μη δασικών εκτάσεων.
3.Κατάργηση κάθε απόφασης που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ειδικά κατάργηση της απόφασης 2132-18/3967/15(08.09.15) του Λιμεναρχείου Λευκάδας.
4.Εξασφάλιση της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης στις ακτές του νησιού που αποτελούν δημόσια και κοινόχρηστη περιουσία. Ρητή αναφορά για το συγκεκριμένο στις όλες εγκρίσεις που θα συνοδεύσουν το έργο.
5.Έκφραση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Εκβολών Αχελώου και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για το σύνολο της παρέμβασης και γνωμοδότηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία των πουλιών.
 
Η θετική εισήγηση του περιφερειακού Συμβουλίου έγινε με γνώμονα:
 
α) Τη θετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΠΙΝ στη Λευκάδα, αριθ. αποφάσεως 94051/14525/2-01-2017) για  τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού Σχεδιασμού Στρατηγικών επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
β) Τις αρχές της Περιφερειακής Αρχής για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και του συνόλου των πολιτών
γ) Την προϋπόθεση της διατήρησης της βιοποικιλότητας λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως Natura 2000
δ) Την κατάταξη του Σκορπιού στην κατηγορία των «μικρών νησιών με προβλήματα ανάπτυξης»  και χωρική ενότητα με ήπια ανάπτυξη και ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
ε)Την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ιδιαίτερα της νομοθεσίας για την απασχόληση αλλοδαπών