Συνάντηση Τσούκα με τον αν. Υπουργό Περιβάλλοντος για τους Φορείς Διαχείρισης Natura

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, Διονύσης Τσούκας

ΑΘΗΝΑ. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, Διονύση Τσούκα,

06
Οκτωβρίου / 2018

με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, με αντικείμενο τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα προβλήματά τους.

Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη αφορούσαν κυρίως στην καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου διορισμού των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων, στην αναγκαιότητα δημιουργίας παραρτημάτων στην Κέρκυρα και στην Λευκάδα, αλλά και στη δυνατότητα χρηματοδότησης των παραρτημάτων αυτών από το Υπουργείο. Η αναγκαιότητα αυτή, όπως έθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης στον Αν. Υπουργό, προκύπτει τόσο εξαιτίας της ένταξης νέων περιοχών στους υφιστάμενους φορείς (Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας και Αμβρακικού-Λευκάδας), με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της έκτασής τους και των περιοχών αρμοδιότητάς τους όσο και στη δημιουργία διαφορετικών χωρικών θεματικών ενοτήτων (χερσαίες και θαλάσσιες χωρικές ενότητες) που διαμορφώθηκαν πλέον με την πρόσφατη ένταξη σε αυτούς των Προστετευόμενων Περιοχών της Κέρκυρας-Παξών και Λευκάδας αντίστοιχα.

Ο Αν. Υπουργός από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στον διορισμό νέων Δ.Σ. για όλους τους φορείς που αναφέρονται σε περιοχές της ΠΙΝ και υποσχέθηκε ότι άμεσα θα λυθεί άμεσα το ζήτημα αυτό. Θεωρείται ότι θα γίνει άμεσα διότι έτσι θα λυθεί η διοικητική δυσπραγία των φορέων. Όσον αφορά στη δημιουργία Παραρτημάτων, συμφώνησε με την αναγκαιότητα δημιουργίας τους, διότι πράγματι υπάρχουν διαφορετικές χωρικές θεματικές ενότητες, κυρίως θαλάσσιες, τόσο στην Κέρκυρα όσο και τη Λευκάδα και με τη δημιουργία παραρτημάτων θα είναι καλύτερη η εποπτεία αυτών των χώρων καθώς και η ανάδειξή τους. Συμφώνησε με αυτό που έθιξε ο Αντιπεριφερειάρχης ότι τουλάχιστον σε αυτούς τους δυο φορείς, η ένταξη νέων μεγάλων θαλασσίων περιοχών άλλαξε το κέντρο βάρος του φορέα και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση. Πρότεινε για την χρηματοδότηση των δυο παραρτημάτων, να μην λειτουργήσουν ως startup νέων φορέων, αλλά να χρησιμοποιηθεί η ίδια διοικητική δομή που θα διευκολύνει και θα επισπεύσει τη χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου. Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεσα παράταση στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήδη είναι ανοιχτό, καθώς οι φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα και με ευθύνη του Υπουργείου τη διαδικασία συγκρότησής τους.