ΑΝ.ΕΛ: Η διάσπαση του Δήμου Κέρκυρας αποτελεί μονόδρομο

Τέσσερις δήμους προτείνουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την Κέρκυρα, συν ένα δήμο για τα Διαπόντια Νησιά:

05
Οκτωβρίου / 2018

Μετά την 8χρονη εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού του "Καλλικράτη" οι υφιστάμενες συνθήκες σκιαγραφούνται ως ελάχιστες ή ακόμα και τραγικές,στο βαθμό αποτελεσματικότητας, εξυπηρέτησης πολιτών,διασφάλισης κρίσιμων υπηρεσιών και σε σειρά θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.
Η διάσπαση του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας σε μικρότερους πιο ευέλικτους και λειτουργικούς Δήμους αποτελεί μονόδρομο.

Κατά την εφαρμογή του θεσμού, ο μέσος όρος των 30.000 κατοίκων ανά Δήμο με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, δεν ίσχυσε ως κριτήριο για μεγάλα νησιά όπως η Κέρκυρα,η Λέσβος, η Κεφαλονιά κ.ά στα οποία επικράτησε το Καλλικράτειο δόγμα «Ένα νησί, ένας δήμος». Επιλογή που αποδείχτηκε στην πράξη ακραία, ατυχής και άδικη.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Κέρκυρας ανέκυψαν διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα, αφενός λόγω της μεγάλης έκτασης (641 τ.χλμ) και της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους και αφετέρου λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της πυκνότητας του (162,81 κάτ./χλμ²). Στο νησί των 105 χιλ. κατοίκων (εκ των οποίων 70 χιλ,περίπου στην περιφέρεια) και των 110 κοινοτήτων καθίσταται εμφανές ότι απαιτείται ένας νέος χωροταξικός σχεδιασμός, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την μέχρι τώρα λειτουργία του ενιαίου ΔήμουΕνός υδροκέφαλου,δημαρχοκεντρικού δήμου που το μόνο που απέφερε στην κερκυραϊκή ύπαιθρο, ήταν η τερατώδες άμβλυνση των προβλημάτων.
Η πάγια διατυπωμένη θέση της Συντονιστικής Επιτροπής Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κέρκυρας, επικαιροποιημένη στην πρόσφατη συνεδρίαση (2/10/18) του οργάνου, είναι ο επιβεβλημένος χωροταξικός επανασχεδιασμός του δήμου Κέρκυρας που αποτελεί και βούληση της πλειοψηφίας των Κερκυραίων.
Η πρότασή μας αφορά τη σύσταση τεσσάρων(4) δήμων στην Κέρκυρα: Πόλη Κέρκυρας, βόρεια, μέση και νότια Κέρκυρα με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά, μορφολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ιστορικά, συγκοινωνιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και με όρους ρεαλιστικούς, τεχνοκρατικούς και επιστημονικούς (μελέτη Ι.Τ.Α)
Για τα Διαπόντια νησιά, το διαχρονικό αίτημα των κατοίκων για ξεχωριστές διοικητικές οντότητες ή ενός ενιαίου δήμου Διαποντίων, θεωρούμε ότι είναι εθνικά αναγκαίο, όπως διαμορφώνεται ο ενεργειακός και ο βαλκανικός χάρτης της περιοχής.
Οι δομές που θα προκύψουν πρέπει να διαθέτουν πληθυσμιακή ισορροπία, ενότητα αναπτυξιακών στόχων και κοινές προτεραιότητας και θα πρέπει να διασφαλίζεται η οικονομική & διοικητική αυτοτέλεια και η οργανωτική δομή των,ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και να λειτουργήσουν προς όφελος των δημοτών.
Από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού,οι Ανεξάρτητοι Έλληνες Κέρκυρας,αφουγκραζόμενοι την τοπική κοινωνία και διαπιστώνοντας την καθολική αποδοκιμασία των πολιτών(κύρια της υπαίθρου)στη λειτουργία του "Καλλικράτη,αναδείξαμε το ζήτημα με παρεμβάσεις σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου,ενώ παράλληλα καταθέσαμε επεξεργασμένες προτάσεις για την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.
Προτάσεις για θεσμικές και λειτουργικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν και αναβαθμίζουν το θεσμό της Τ.Α εμπεδώνουν τη δημοκρατία και τη διαφάνεια, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων και κατοχυρώνουν τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με έμφαση στην επιβαλλόμενη από την πραγματικότητα, διάσπαση του ενιαίου δήμου Κέρκυρας, καλώντας παράλληλα τις κομματικές οργανώσεις,τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τοπικούς φορείς,να συμμετάσχουν στο διάλογο με κατάθεση προτάσεων.
Τις παραπάνω θέσεις δημοσιοποιήσαμε εγκαίρως και καταθέσαμε εγγράφως με εισήγηση στον Υπ.Εσωτερικών ,ενώ το επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε εκ νέου πρόταση για τις χωροταξικού χαρακτήρα αλλαγές στο δήμο Κέρκυρας.
Η διαφαινόμενη πρόθεση του ΥΠ.ΕΣ να προχωρήσει στην τροποποίηση του χωροταξικού (σε ελάχιστες περιπτώσεις) μεγάλων νησιωτικών δήμων, όπως της Κέρκυρας που αποτελούν εξόφθαλμα παραδείγματα αποτυχημένης γεωγραφικής συνένωσηςαποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας που θα κρίνουν το ίδιο το μέλλον της. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε υποχρέωση μας,να επαναδιατυπώσουμε την παραπάνω θέση μας, με την επισήμανση της αναγκαιότητας για ουσιαστικό διάλογο που θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από προτάσεις και συγκλίσεις, να διορθωθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος και να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές ώστε η Α/θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει αναπτυξιακά επ' ωφελεία των πολιτών του νησιού μας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ