Το 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο (26-28 Οκτωβρίου 2018) στην Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

03
Σεπτεμβρίου / 2018

 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συναντώνται για δέκατη συναπτή χρονιά στο καθιερωμένο και ιδιαίτερα επιτυχημένο ετήσιο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Το 2018 το 10ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην Κέρκυρα και την οργάνωσή του έχει αναλάβει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν, ειδικότερα, από την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, μέχρι την Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018, στην Κέρκυρα, με ειδικό θέμα «Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική» (με αφορμή το κεντρικό θέμα του 2018, «Ευρώπη και πολιτιστική κληρονομιά»), στους χώρους της Ιονίου Ακαδημίας και της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική και κερκυραϊκή γαστρονομία).
Δεκτές μπορούν να γίνουν προτάσεις είτε για εισηγήσεις είτε για συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αναφορά στην παραπάνω θεματική, καθώς και αντίστοιχες προτάσεις ανεξάρτητης θεματικής από μέλη ερευνητικών ομάδων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης (150-200 λέξεων) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος (150-200 λέξεων) ορίζεται η 31η Μαΐου 2018. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: conf.eme.2018@gmail.com.
Γενική συντονίστρια του συνεδρίου
Αναστασία Σιώψη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου
Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αναστασία Σιώψη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μάρκος Τσέτσος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κώστας Τσούγκρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νίκος Τσούχλος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
Πάνος Βλαγκόπουλος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πέτρος Βούβαρης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κώστας Καρδάμης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Θοδωρής Κίτσος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Φούλιας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ