Vertigo στα Κεντρικά του υπουργείου Τουρισμού για την περιφερειακή του δομή και του ΕΟΤ-Διαμαρτυρία κερκυραϊκών Φορέων-Επιστολή του περιφερειάρχη

ΑΘΗΝΑ. Αναστάτωση στις Υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού προκάλεσε η επιπόλαιη απόπειρα του Γραφείου Τύπου να αποδώσει σε δήθεν ανακρίβειες του κερκυραϊκού Τύπου την απόφαση του ΕΟΤ να διαιρέσει σε εννιά κι όχι 13 Περιφέρειες τη Χώρα, τουλάχιστον ως προς τη διάρθρωση των Υπηρεσιών Εσωτερικού του Οργανισμού.

10
Aυγούστου / 2018

Και σα να μην έφτανε αυτό, στην απάντηση αποκαλύπτεται ότι και οι Υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, όσον αφορά στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών είναι δύο, και όχι μία και στην Κέρκυρα, όπως προβλέπεται από το σχετικό ΠΔ από το 2001. Οι μετακλητοί περιφερειάρχες Ιονίων και Δυτικής Ελλάδας το 2002, συναποφάσισαν τη διοικητική διαίρεση των τουριστικών Ιονίων σε Κέρκυρα και Πάτρα όσο οι Υπηρεσίες αυτές ήταν υπό την δική τους διοικητική ομπρέλα, καθεστώς που εξακολουθεί και παραμένει μέχρι σήμερα, παρά την επιστροφή των δομών στη διοίκηση του υπουργείου από το 2005. Και το προκλητικότερο είναι ότι αυτήν ακριβώς την κατάσταση επικαλείται το Γραφείο Τύπου, προκαλώντας τουλάχιστον σύγχυση αναφερόμενο πότε στις Υπηρεσίες του υπουργείου και πότε του ΕΟΤ, γράφοντας ότι έτσι εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο η διοικητική διαίρεση της Χώρας σε 13 Περιφέρειες!
Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του πρόσφατου ΠΔ, όπου περιγράφεται η νέα οργανοδομή του ΕΟΤ και η υπαγωγή των Ιονίων στην Υπηρεσία Εσωτερικού των Ιωαννίνων, προκάλεσε και την από κοινού αντίδραση και έγγραφη διαμαρτυρία κερκυραϊκών τουριστικών Φορέων, που ακολουθεί:

Κα Υπουργέ, 
Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων είναι η μοναδική Υπηρεσία που από το 2002 λειτουργεί διασπασμένη. Η δικαιολογία για αυτή την διάσπαση είναι ότι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού από τα νησιά Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στην Κέρκυρα, που είναι η έδρα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων. Έτσι, τα τρία νησιά παραμένουν για 15 χρόνια στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα.
 
Έκτοτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με τις κάτωθι τρεις αποφάσεις του:
Α) Την 130/12/23-7-2011,
Β) Την 70/8/30-3-2013 και
Γ) Την 23/3/23-2-2014
αποφάσισε για την ανάγκη ενιαίας λειτουργίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα.
Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων καθώς και οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου.
Όμως, παρά την κατ’ επανάληψη εκδήλωση του ενδιαφέροντος και ενασχόληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, του Δημοτικού Συμβουλίου και των συνδικαλιστικών φορέων του τουρισμού και την υποβολή του εύλογου και δίκαιου αιτήματος της ενιαίας λειτουργίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει ανταποκριθεί θετικά.
Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ/Β/1750/19-5-2017, σύμφωνα με το οποίο ο επιχειρηματίας συγκεντρώνει και τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης του και υποχρεούται μόνο να υποβάλλει στη ηλεκτρονική πλατφόρμα (https//notifybusiness.gov.gr) δήλωση - γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή του, αίρεται η δικαιολογία της μη εύκολης πρόσβασης των επιχειρηματιών στην έδρα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων.
Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 72/2018) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Α/141/2-8-2018 για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού συστήνονται για πρώτη φορά Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. εσωτερικού ανά Περιφέρεια. Το Π.Δ. εξαιρεί την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 παράγραφος 1β αναφέρει: Συστήνονται «Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με έδρα τα Γιάννενα, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Πληροφοριών Άρτας». Στις υπόλοιπες Περιφέρειες που οι περισσότερες των οποίων έχουν μικρότερη τουριστική δραστηριότητα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συστήνονται και λειτουργούν αυτόνομα γραφεία εσωτερικού του Ε.Ο.Τ.
Στο άρθρο 32 του Π.Δ. 72 περιγράφονται οι αρμοδιότητες της νεοσύστατης υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές αφού αφορούν την συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α. σε προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας και δράσεων του Οργανισμού με στόχο την διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας καθώς και με τους φορείς σε θέματα διαφήμισης και προβολής και προώθησης της Ελλάδας κ.α. Στην συγκεκριμένη λειτουργία του Ε.Ο.Τ. η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποβαθμίζεται και ουσιαστικά εξισώνεται από άποψη μεγέθους τουριστικής δραστηριότητας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Α) Στο οργανόγραμμα του Υπουργείο Τουρισμού η Π.Υ.Τ. Ιονίων Νήσων διασπάται και αποσπώνται η Ζάκυνθος, η Κεφαλληνία και η Ιθάκη στην χωρική αρμοδιότητα της Π.Υ.Τ. Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα.
Β) Στο νέο οργανόγραμμα του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται όλα τα Ιόνια Νησιά στην Π.Υ.Τ. Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα.
 
ΕΠΕΙΔΗ
Στις κυβερνητικές αποφάσεις και ενέργειες όπως έχει συμβεί και με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες έτσι και στον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας τον Τουρισμό, στον οποίο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες, αντιμετωπίζεται ως ο «φτωχός συγγενής» της χώρας.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΑΜΕΣΑ την αποκατάσταση της προκλητικής υποβάθμισης των Ιονίων Νήσων που συνεχίζουν να προσφέρουν τόσο στην οικονομία, όσο και στην παιδεία και τον πολιτισμό της χώρας.
 
 
Πινάκας Αποδεκτών:
-Γ.Γ. Τουρισμού κ. Ευριδίκη Κουρνέτα
-Βουλευτή Κέρκυρας κ. Φωτεινή Βάκη
-Βουλευτή Κέρκυρας κ. Κώστα Παυλίδη
-Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο &
Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
-ΠΥΤ Ιονίων Νήσων
-Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας
-Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας
 
Για τα ΔΣ των φορέων
Οι Πρόεδροι
Βούλγαρης Χαράλαμπος
Κατσαρός Περικλής