Εγκρίθηκαν οι υπερωρίες για τις εκδηλώσεις στο Παλαιό Φρούριο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπεγράφη η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς σε όλην την Ελλάδα.

12
Ιουλίου / 2018

Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου «Εγκρίνεται για το Β ́ εξάμηνο 2018, απογευματινή υπερωριακή εργασία καθώς και νυκτερινή εργασία για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου καθ ́υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά υπηρεσία, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, εκτός των ωρών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, της προετοιμασίας και αποκατάστασης του χώρου στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις».

Ειδικότερα, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, όπως αναγράφεται στον πίνακα της απόφασης, το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση δύο υπαλλήλων για απογευματινή υπερωριακή εργασία, δηλ. από τη λήξη του ωραρίου έως τις 10 μ.μ. και ενός υπαλλήλου για εργασία από τις 10 μ.μ. έως την λήξη της εκδήλωσης, με ανώτατο όριο τις 44 ώρες.