Αυτό είναι το νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΑΘΗΝΑ. Το σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ΤΕΙ Ηπείρου κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.)

02
Ιουλίου / 2018

Σ' αυτό περιγράφεται η νέα μορφή των δυο Ιδρυμάτων ύστερα από την συγχ'ωνευση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της περιοχής.  Τα νέα υποκείμενα συστήνονται από τον Οκτώβριο του 2018 και η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθώς θα ενταχθούν στο (σ.σ.επόμενο) Μηχανογραφικό Δελτίο του 2019. 
 
Το νέο Ιόνιο
 
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος, γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος, δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.
 
Στην Ήπειρο
 
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, β) Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, δ) Σχολή Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας. 
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών, στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας, η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, θ) Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. ι) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας, ια) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή. 
Πηγή: Φοιτητικά νέα