Η Σοφία Λίβερη ξανά πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΓΑ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου

12
Ιουνίου / 2018

Πρακτικό Δ.Σ. για συγκρότηση σε Σώμα

Στην Κέρκυρα, σήμερα 12 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Σωματείου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες από 4 έως 10 Ιουνίου, κατόπιν πρόσκλησης της πλειοψηφήσασας συμβούλου, Σοφίας Λίβερη, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση σε Σώμα και κατανομή αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Άπαντες
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς
 
Στο σημείο αυτό, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από συζήτηση και προτάσεις που υποβλήθηκαν, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την κατανομή των αξιωμάτων και προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     ΛΙΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:            ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:            ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                           ΤΡΙΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΗ:                              ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                          ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
                                          ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                          ΣΚΕΜΠΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ