Ο Γιάννης Χαλικιάς, πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Κερκύρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Κέρκυρας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 1 και 2 Ιουνίου 2018, προέκυψε η νέα σύνθεση του σώματος και είναι η εξής:

08
Ιουνίου / 2018

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Υ.Π.Σ.Ν. Κέρκυρας

Πρόεδρος: Χαλικιάς Κ. Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Πουλιάσης Κ. Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέα: Λέϊσος Ν. Ιωάννης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Καλλίντζης Γ. Δημήτριος
Ταμίας: Γιαννούλης Σ. Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας: Αγγουράκης  Δ. Σπυρίδων
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Λάτσας Σ. Αλέξανδρος

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

Κατσαντάς Κ. Βασίλειος
Μάζης Θ. Γεώργιος
Λέισος Ν. Ιωάννης