Των φρονίμων τα παιδιά

Η Κέρκυρα παρά τη δημοσιονομική συγκυρία, το Μνημόνιο και τα μέτρα που σέρνει, διάγει περίοδο παχέων αγελάδων.

17
Μαΐου / 2018

Πρόλαβε από το καλοκαίρι του '12 ακόμα, να αποκαταστήσει αυξητικούς ρυθμούς στις αφίξεις τουριστών, και τους διατηρεί αυξανόμενους έως σήμερα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μάλιστα, οδηγείται από το ένα ρεκόρ αφίξεων στο άλλο, από το αεροδρόμιο, κι ανάμεσα σ' αυτά σημείωσε κι ένα ρεκόρ προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων και έτσι μεγάλης άφιξης ημερησίων επισκεπτών. Η γενικότερη συγκυρία την οφέλησε και εξακολουθεί να το κάνει εξαιρετικά. 

Το θέμα μας είναι πως ακριβώς διαχειρίζεται αυτήν την περίοδο ώστε να κεφαλαιοποιήσει τις αποδόσεις της και να τις κατανείμει με τρόπο τουλάχιστον δικαιότερο, εκείνου που ορίζουν οι αυθαίρετοι, αδηφάγοι και αδίστακτοι νόμοι της αγοράς. Διότι η επόμενη περίοδος πάντοτε έρχεται, αργά ή γρήγορα, και τότε αποδεικνύονται οι πολιτικές, διοικητικές αρετές εκείνων που πρυτάνευσαν κατά την καλή περίοδο! Κριτήριο και μέτρο της επιθυμητής στρατηγικής είναι η αύξηση της αμοιβής της εργασίας, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η αποκατάσταση των υποδομών. Προϋπόθεση για όλα αυτά η ανάκτηση διοικητικής ισχύος, θεσμικά και σε έκταση έτσι ώστε να υφίσταται η δυνατότητα ικανοποίησης των στρατηγικών αναγκαιοτήτων. 

Στην περίοδο των παχέων αγελάδων, των φρονίμων τα παιδιά φροντίζουν και για την αναβάθμιση της εικόνας και της θέσης του υποκειμένου στο οικονομικό στερέωμα, εκεί όπου σημειώνονται οι καλύτερες επιδόσεις ενώ υποστηρίζονται, και πιλοτικά ακόμα, οι εναλλακτικές εκείνες οικονομικές δράσεις, που θα αποτελούν την αυριανή πρόταση έστω συμπληρωματικά και που η καλή συγκυρία προτρέπει σε πειραματικές εφαρμογές.

Τι απ' όλα αυτά συμβαίνει στις μέρες μας; Το ερώτημα ρητορικό, αφήνεται αιωρούμενο να αποδίδεται στην κοινή εμπειρία, την καθημερινή.

Όμως ο χρόνος υπάρχει. Η φετινή, οικονομική συγκυρία θα είναι μια ακόμα καλή φάση, που θα γεννάει πόρους και αποδόσεις. Θα προκαλεί σε σχεδιασμό και στρατηγική. Θα καλεί σε πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Σε διεκδικητικούς αγώνες. Από την ανταπόκρισή του θα κριθεί ο κάθε Κερκυραίος. Αν και βεβαίως η ευθύνη δεν επιμερίζεται σε όλους το ίδιο.