Προβληματίζει η συγχώνευση πανεπιστημίου ΤΕΙ στην Ήπειρο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Με περισσότερες διαφωνίες και επιφυλάξεις, από αυτές που μέχρι σήμερα είχαν δημόσια εκφραστεί, υποδέχεται το σχέδιο νόμου για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η ακαδημαϊκή κοινότητα και το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

16
Μαΐου / 2018

Ως ένα βαθμό, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νομοσχεδίου στη φάση που βρισκόμαστε και μέχρι την ψήφισή του από τη Βουλή, ωστόσο οι διαφωνίες «επί της αρχής» δύσκολα μπορούν να υπερκεραστούν.
Οι επισημάνσεις τις Συγκλήτου, που ανακοινώθηκαν χθες από τις πρυτανικές αρχές, στοχεύουν κατά τις πρυτανικές αρχές σε μια καλύτερη έκβαση του συνολικού εγχειρήματος. Η βασική παρατήρηση έχει να κάνει με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου και τη φράση πως το ΤΕΙ Ηπείρου απορροφάται από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης». Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, καθώς κρίνει ότι οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων των αντίστοιχων Ιδρυμάτων, πρέπει να έχουν, στη διαδικασία αυτή, ουσιαστικό ρόλο και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Παράλληλα, κρίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το άρθρο αυτό δεν αντίκειται στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πάντως, η Σύγκλητος κρίνει ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να λειτουργήσουν τα οκτώ ήδη λειτουργούντα τμήματα του ΤΕΙ ως νεοϊδρυόμενα τμήματα του πανεπιστημίου στις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου, σε πνεύμα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ισοτιμίας, ωστόσο, κρίνει ότι, όταν διαμορφωθούν οι ανάλογες προϋποθέσεις, τα τμήματα πρέπει να ενταχθούν σε δύο campus, σε αυτό των Ιωαννίνων και της Άρτας. Επίσης, επιβεβαιώνει ομόφωνα την πρότασή της για ίδρυση τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. 
Η Σύγκλητος κρίνει, ακόμη, ότι η διαδικασία κρίσης, που ακολουθείται στην περίπτωση των καθηγητών α’ βαθμίδας του ΤΕΙ, πρέπει να ακολουθηθεί και σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες, εκφράζοντας ριζική διαφωνία στην ένταξη των λεκτόρων εφαρμογών χωρίς διδακτορικό στη βαθμίδα μέλους ΔΕΠ. 
 
Διαφωνούν ριζικά
Το τμήμα Μαθηματικών, το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, τις οποίες παρουσίασαν στη Σύγκλητο οι πρόεδροι των τμημάτων, είναι ριζικά αντίθετα στη διαδικασία.
Το πρώτο κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για κάθε νέο τμήμα που ιδρύεται, έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων, έλλειψη προϋπολογισμών και δεσμεύσεων σχετικών με τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση. Θεωρεί, επίσης, ότι η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου χωρίς τις δικές του εγκαταστάσεις, αρχικά, και υλικοτεχνικές υποδομές, και ιδιαίτερα χωρίς δεσμεύσεις για ισχυρή χρηματοδότηση, δεν εγγυώνται την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, το οποίο αποτελούσε ένα μακρόχρονο αίτημα και διεκδίκηση του πανεπιστημίου. Τέλος, θεωρεί αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης τις εξειδικεύσεις, που προτείνονται στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών.
Το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαφωνεί με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λόγω της συνοπτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, και της ελλιπούς επιστημολογικής του θεμελίωσης, ενώ διατηρεί σοβαρότατες επιφυλάξεις για το Κέντρο Ερευνών Ηπείρου. Εκφράζεται, επίσης, ο έντονος προβληματισμός των μελών του τμήματος για την προτεινόμενη διάσπαση της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Ο πρόεδρος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών εξέφρασε την αντίθεση του τμήματος, αναφερόμενος στο μέγεθος του εγχειρήματος, στην αξιολόγηση του προσωπικού του ΤΕΙ, καθώς και σε μια σειρά από ζητήματα, που τίθενται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Ερευνών Ηπείρου. 
Ισχυρές αντιρρήσεις κατατέθηκαν και από τον πρόεδρο του τμήματος Φυσικής, επισημαίνοντας θεσμικά θέματα και ζητήματα, που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος, για να μη δημιουργήσουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έναν γίγαντα με πήλινα πόδια». 
Ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, λόγω του μικρού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. και των νέων γνωστικών αντικειμένων, που θα χρειαστεί να καλύψουν τα νέα τμήματα. 
 
ΦΠΨ και Καλών Τεχνών
Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνει ότι η πρόταση, που κατατέθηκε για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το νεοπροτεινόμενο τμήμα Ψυχολογίας, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα στην ολότητά του, ενώ δεν έχει κατατεθεί σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΦΠΨ.
Για το θέμα αυτό, ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής προτείνει να παραμείνει το τμήμα ως έχει, ανεξάρτητα από την ίδρυση του νέου τμήματος, ενώ ο πρόεδρος του Φ.Π.Ψ. και η διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας προτείνουν στη θέση του Φ.Π.Ψ. είτε να ιδρυθούν τρία διακριτά τμήματα, είτε ένα τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και ένα Τμήμα Ψυχολογίας.
Αναφορικά με τη Σχολή Καλών Τεχνών, η Σύγκλητος ομόφωνα εμμένει σε προηγούμενη απόφασή της, να παραμείνει μονοτμηματική με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με καθαρά εικαστικό προσανατολισμό.
Περαιτέρω προβληματισμοί, που κατατέθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη της Συγκλήτου, έχουν να κάνουν με την κάλυψη όλων των προϋποθέσεων, οι οποίες αφορούν τη στελέχωση των τμημάτων, που ιδρύονται και πρόκειται να λειτουργήσουν το 2020-2021. Έγιναν ,επίσης, επιμέρους επισημάνσεις για εξειδικεύσεις στα αντικείμενα των Ινστιτούτων, που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών.
Η εκπρόσωπος του Συλλόγου μελών ΔΕΠ θεωρεί ότι το εγχείρημα θα συντελέσει, σε βάθος χρόνου, στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με το Ερευνητικό Κέντρο, ενώ ως αρνητικά σημεία είδε τον μεγάλο αριθμό νέων τμημάτων και τη χωρική πολυδιάσπαση. Εκ μέρους του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού, η εκπρόσωπος του χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου «ως νέο βελούδινο Αθηνά 2», που έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους και τη συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο Σύλλογος δήλωσε τη ριζική του αντίθεση με όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.