Πλήρης η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε πέντε μήνες, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ, ενώ ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των τμημάτων και σχολών του μεταφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και σχολές του πανεπιστημίου.

04
Μαΐου / 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Στην… ιστορία της εκπαίδευσης περνά το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, δίνοντας τη θέση του σε ένα (υπέρ)πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εκτείνεται στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας και αποκτά νέες σχολές και τμήματα, ενισχύοντας, παράλληλα, τον ερευνητικό του προσανατολισμό.
Και αυτό θα γίνει από την 1η Οκτωβρίου 2018, «αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης», σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαΐου.
Σε πέντε, δηλαδή, μήνες, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ, ενώ ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των τμημάτων και σχολών του μεταφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και σχολές του πανεπιστημίου.
Η αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου περιλαμβάνει λίγο-πολύ τη δημοσιευμένη πρόταση της Επιτροπής, που εξέτασε το θέμα, αλλά και πιο προωθημένες θέσεις που είχαν εκφραστεί από το υπουργείο, όπως η διάσπαση του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, που κατέληξε σε «αυτονόμηση» του Τομέα Ψυχολογίας.
Το πολυαναμενόμενο σχέδιο πρόκειται τις αμέσως επόμενες ημέρες να τεθεί στην κρίση της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να κατατεθούν εκ νέου συμφωνίες, παρατηρήσεις αλλά και αντιδράσεις, οι οποίες παραμένουν, τουλάχιστον για τη Σχολή Καλών Τεχνών, που διαφωνεί με την ένταξη σε αυτή του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας.
Σε ένα πρώτο σχόλιο, επιφυλασσόμενος για αναλυτικότερη εξέταση των άρθρων του νομοσχεδίου, αλλά και για τη θέση της Συγκλήτου, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Γ. Καψάλης εκτιμά ότι «το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα περισσότερα από τα ζητήματα, που είχαν τεθεί». Το κείμενο έχει προωθηθεί ήδη στα μέλη της Συγκλήτου, η οποία ενδεχομένως να συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να επισκέπτεται τα Γιάννενα την Παρασκευή 11 Μαϊου.
Μια αλλαγή που τελικά προέκυψε μετά τις αντιδράσεις και τις επαφές του υπουργείου με τα όργανα του Παιδαγωγικού Τμήματος, αφορά το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο καταλήγει στη νέα σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Οι «λεπτομέρειες» του σχεδίου νόμου είναι αυτές, που τίθενται πλέον στο μικροσκόπιο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως σε ότι αφορά τις μεταβατικές διαδικασίες, αλλά τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του διδακτικού προσωπικού, που μεταφέρεται στο ενιαίο πλέον τριτοβάθμιο Ίδρυμα.
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, το προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης.
Προς τη θετική κατεύθυνση βρίσκεται το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιο Τσίνα, ο οποίος θα ζητήσει παρατηρήσεις των μελών του Ιδρύματος και την ερχόμενη Πέμπτη θα συγκληθεί η Σύγκλητος του ιδρύματος. Ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχουν σημεία, που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, σε επίπεδο οργάνωσης της διοίκησης και των τμημάτων, αλλά και πως χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις στο θέμα του διοικητικού προσωπικού.
 
ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πιο αναλυτικά, από την 1η Οκτωβρίου ιδρύονται τρεις σχολές, οι οποίες θα λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Η Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Άρτα, η Σχολή Γεωπονίας, με έδρα επίσης την Άρτα και η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα τα Γιάννενα. Ακόμη, η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Την ίδια ακαδημαϊκή χρονιά, θα εισαχθούν οι πρώτοι φοιτητές και σε τμήματα, που είτε ιδρύονται για πρώτη φορά, είτε υφίστανται και θα λειτουργήσουν ως τμήματα του πανεπιστημίου. Πρόκειται για το τμήμα Νοσηλευτικής, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, το τμήμα Λογοθεραπείας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Άρτα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το πενταετούς φοίτησης τμήμα Γεωπονίας (Άρτα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και το Τμήμα Ψυχολογίας (Ιωάννινα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και προκύπτει από τη διάσπαση του Τομέα από το ΦΠΨ. 
Σε επόμενη φάση, το νωρίτερο τον Οκτώβριο του 2019, ιδρύονται και θα λειτουργήσουν, το νωρίτερο από το 2020, το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας, το πενταετούς φοίτησης τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα), το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή, το τμήμα Ειδικής Αγωγής (Ιωάννινα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και το τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Ηγουμενίτσα), το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Ουσιαστικά, η μόνη «απώλεια» είναι το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, το οποίο θα λειτουργεί μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των υφιστάμενων φοιτητών και αυτών που θα ενταχθούν στην ακαδημαϊκή χρονιά, που ξεκινά το ερχόμενο φθινόπωρο.
Μάλιστα, ο πρύτανης του ΤΕΙ, μιλώντας στον Η.Α., σημείωσε πως το τμήμα της Ηγουμενίτσας θα μπορούσε να οργανωθεί στην α’ φάση, δηλ. από το 2019, κάτι που πιθανώς να προταθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται σχεδόν αυτούσιες οι προτάσεις, που έχουν προέλθει από τις διοικήσεις των δύο Ιδρυμάτων για την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Ερευνών με τέσσερα Ινστιτούτα και του Προτύπου Πάρκου Αγροδιατροφής Ηπείρου. Αυτά θα πλαισιώσουν τις υφιστάμενες δομές, όπως το Επιχειρηματικό και Tεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.).
Το Κέντρο Ερευνών Ηπείρου θα αποτελείται από τα ινστιτούτα: α) Βιοεπιστημών, με εξειδίκευση σε θέματα λειτουργικής γονιδιωματικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής με τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων, β) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητα, και στην εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης βασισμένων στην αειφορία με έμφαση στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδιατροφής, γ) Επιστήμης υλικών και υπολογισμών με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογές των επιστημών και τεχνολογιών νέων υλικών, καθώς και σε ψηφιακές καινοτομίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και δ) Ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών με εξειδίκευση στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραμματεία, την εκπαίδευση, την ιστορία και τις τέχνες.
Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του «Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου» (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), με έδρα την Άρτα, θα ανήκει στην «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Σκοπός του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. είναι, σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών και όσων εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Ωστόσο, το ΤΕΙ Ηπείρου πιθανόν να ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα σε υφιστάμενους φοιτητές να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο και να «ακολουθήσουν» την πορεία των τμημάτων στο διευρυμένο πανεπιστήμιο. 
Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών έχουν ο πρύτανης και η Σύγκλητος.
Τέλος, οι εγγραφές νέων φοιτητών, καθώς και οι διαδικασίες μετεγγραφής στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα γίνουν κανονικά.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ/ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΑΤΣΗ