Τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας σε Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

1,14 εκ.€ για δρόμους της Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Ζακύνθου

25
Απριλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τέσσερα έργα Αγροτικής οδοποιίας σε Δήμους της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000€,  εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Δράση 4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 4 του προγράμματος, η διαχείριση του οποίου έχει εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 Πρόκειται για τα εξής έργα:
-           Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων Δήμου Κέρκυρας, προϋπολογισμού 300.000€
-           Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού   300.000€
-           Αγροτική οδοποιία Δήμου Ζακύνθου, προϋπολογισμού  270.000€
-           Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων Λευκάδας, προϋπολογισμού 270.000€.
 
Μέσω των έργων αυτών προβλέπεται η κατασκευή οδοστρώματος σε υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτικές δραστηριότητες.
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής  Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.