Κλιμάκιο της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου στο έργο της Γαρίτσας

Θα ελέγξει την εξέλιξη του έργου αποκατάστασης του τείχους πάνω από τον ΝΑΟΚ και των κουρτελάτσων της Γαρίτσας

24
Απριλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κλιμάκιο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) βρίσκεται στο νησί. Μεταξύ των άλλων, θα ελέγξει την εξέλιξη του έργου αποκατάστασης του τείχους πάνω από τον ΝΑΟΚ και των κουρτελάτσων της Γαρίτσας έως την στροφή του Δεσύλλα. Θα ελέγξει ακόμα και τη διαχείριση το υποέργου της αρχαιολογικής εποπτείας σ' αυτά. Ο ασκούμενος έλεγχος, που αναμένεται να διαρκέσει μιαν εβδομάδα είναι τακτικός και αναμενόμενος. Στο μεταξύ εκκρεμεί η έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την εκτέλεση του υπολοίπου έργου, δηλ. από την στροφή του πρ. εργοστασίου Δεσύλλα έως τον Ανεμόμυλο. Σύμφωνα με πηγές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η αποστολή του φακέλλου στο ΚΑΣ είναι επιβεβλημένη εφόσον πρόκειται για διαφορετικό έργο και αποτελεί υποχρέωση εντέλει της εδώ Υπηρεσίας. Η υπόθεση προκάλεσε τριβές ανάμεσα στην Περιφέρεια, η Τεχνική Υπηρεσίας της οποίας εποπτεύει το έργο λόγω του ύψους του προϋπολογισμού του, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι στην ατζέντα του ΚΑΣ εκκρεμεί η ολοκλήρωση - αποπεράτωση και του κόμβου στον ΟΛΚΕ με την εγκατάσταση εκεί συντριβανιού και γλυπτού με την απήδαλο.