Επερώτηση Γ. Στασινόπουλου για την παύση λειτουργίας του Γραφείου Europe Direct

Ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος και ο αντιπεριφερειάρχης Αλ. Μιχαλάς στα εγκαίνια του γραφείου στις 22 Νοεμβρίου 2016

Από 1/1/2018 δεν υποστηρίζεται στην Περιφέρειά μας η συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

15
Μαρτίου / 2018

                                                                                              
Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου ΠΙΝ Γεώργιου  Στασινόπουλου  προς τον Περιφερειάρχη  Ιονίων Νήσων Κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο
 
Θέμα:  Λειτουργία γραφείου Europe Direct Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
 
Κύριε Περιφερειάρχη
 
Το γραφείο της Ευρωπαϊκής επιτροπής που λειτουργούσε  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα παρείχε πληροφόρηση  σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  έως της 31/12/2017 όπου και έληξε η σύμβαση.
Από 1/1/2018 δεν υποστηρίζεται στην Περιφέρειά μας η συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής επιτροπής αφού από τις 28 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί δεν είμαστε στις 17 επιλέξιμες.
Στόχος του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι Υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών
 
Κάποια από τα έργα δράσης που είχαν επιλεγεί να προβληθούν και προβλήθηκαν μέσω της περιφέρειας  ήταν
Στην  Ζάκυνθο  η «Αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση της Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη»
Στη Λευκάδα  η «Διάνοιξη του Διαύλου Λευκάδας» που περιλάμβανε έργα διαπλάτυνσης και εκβάθυνσής του
Στην Κεφαλονιά  η  «Λειτουργική αποκατάσταση και ασφάλεια επαρχιακής οδού   Νο 25- Γέφυρα Χάρακα»  και
Στην Κέρκυρα  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διαδραστική παρουσίαση με θέμα την προστασία των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε  ότι επί σημερινής διοίκησης έγιναν και άλλες περίπου 15 δράσεις όπως και επί προηγουμένων διοικήσεων. Ήταν πραγματικά ένα ενεργό γραφείο Ευρωπαϊκής ενημέρωσης πολιτών παρόλο την αμυδρή χρηματοδότηση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Κύριε περιφερειάρχη
Πιστεύω πως από την πλευρά μας ως περιφερειακό συμβούλιο

  1. πρέπει να αγωνιστούμε για θεραπεία αυτής της απόφασης να μην αξιολογηθούμε με επάρκεια με αποτέλεσμα  να μην λειτουργεί στην περιφέρεια μας και να μην είμαστε μέσα στα 17 σημεία που επιλέχθηκαν
  2. Να αποφασίσουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την Ευρωπαϊκή δομή λειτουργώντας το γραφείο με δικά μας χρήματα για να τους αποδείξουμε στην επόμενη προκήρυξη ότι θέλουμε και μπορούμε να στηρίξουμε Υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών
 
Στασινόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Περιφερειακού Συμβουλίου