Σχόλια στο ιστορικό ίδρυσης των Προσκοπικών Ομάδων στην Κέρκυρα

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Κέρκυρας 1ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας διοργανώνει ομιλία

16
Μαρτίου / 2018

του μέλους του Νικολάου Κ. Κουρκουμέλη για το ιστορικό ίδρυσης τον Προσκοπικών Ομάδων στην Κέρκυρα (μια κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση), την Παρασκευή 16/3 στις 20:00 στην Αναγνωστική Εταιρία (Καποδιστρίου 120).