Προκήρυξη υποτροφιών από το Ροταριανό Ίδρυμα

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζητήματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (IHE De lft Institute for Water Education)

12
Μαρτίου / 2018

Το Ροταριανό Ίδρυμα (The Rotary Foundation) (www.rotary.org) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την εκπαίδευση σε ζητήματα υδάτων του Delft της Ολλανδίας (IHE Delft Institute for Water Education) (https://www.un-ihe.org) προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ροταριανού Ιδρύματος (TRF) και του Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση των Υδάτων (IHE Delft) στοχεύει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα του ύδατος και της υγιεινής αυξάνοντας τον αριθμό των υψηλής ειδίκευσης επαγγελματιών ικανών να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σε προβλήματα σχετιζόμενα με το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες. Μέσω αυτής της σύμπραξης, χορηγείται ετησίως περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη IHE του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Υδάτων του Delft.

Οι υποψήφιοι πρέπει ήδη να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα από τα επιλέξιμα 18μηνα προγράμματα  σπουδών Master of Science του Ινστιτούτου IHE Delft και να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω ενός τοπικού ροταριανού ομίλου.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 15η Ιουνίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πλησιέστερο Ροταριανό Όμιλο της περιοχής τους.