Συντριβάνι στον νέο κόμβο του λιμανιού της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ένα εντυπωσιακό συντριβάνι, που οι πίδακές του θα ξεχύνονται από τα σωθικά της απηδάλου νεώς, είναι η προσθήκη στην εργολαβία διαμόρφωσης του χώρου μπροστά από την καινούργια

09
Μαρτίου / 2018

(ανατολική) πύλη του λιμανιού. Απομένουν οι τελευταίες ενέργειες ώστε να ικανοποιηθούν οι εκκρεμότητες για την δημοπράτηση αυτής της φάσης του έργου. Στο μεταξύ δίνεται οριστικό τέλος (;) και στην Οδύσσεια του υπήνεμου μόλου αφού βρέθηκαν οι κωδικοί και μεταφέρονται στον λογαριασμό του έργου τα τελευταία περίπου 300 χιλιάρικα, που θα επιτρέψουν την αποπεράτωση, τον καθαρισμό της προκυμαίας και έτσι τη μεθόρμηση των πορθμείων της γραμμής Κερκύρας - Ηγουμενίτσας ακριβώς εκεί. Η ηλεκτροδότηση του μόλου θα γίνει από τον υποσταθμό ακριβώς απέναντι δίπλα στην ΒΡ, γεγονός που θα σημάνει οικονομία κλίμακας για τον ΟΛΚΕ και το έργο, εφόσον σε αντίθετη περίπτωση χρειαζόταν δημοπράτηση άλλου έργου προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλ. € για την κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς για την ηλεκτροδότησή του.