735.000€ για δρόμους στα Διαπόντια

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου «Διαμορφώσεις, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου και κτιρίων Διαποντίων Νήσων(Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι)», υπέγραψε (15/4/2016) ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

16
Απριλίου / 2016

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 735.000 ευρώ και περιλαμβάνει:
1/ Συντήρηση οδικού δικτύου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης οικισμού Άμμου Οθωνών με προϋπολογισμό 480.000€.
2/ Δρόμος Πόρτο - Φύκι Ερείκουσας: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης και πεζοδρομίων - ηλεκτροφωτισμός, προϋπολογισμού 147.048€. 
3/ Ανάπλαση Αθλητικού Κέντρου Μαθρακίου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων με προϋπολογισμό 27.952€. 
4/ Συντήρηση οδικού δικτύου Μαθρακίου, με προϋπολογισμό 80.000€. 
Τελικός δικαιούχος ορίζεται ο Δήμος Κέρκυρας και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Ε. 2013ΕΠ52200003.