Θωρακίζει το δίκτυο η ΔΕΥΑΙ για την αποτροπή των διαρροών

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. «Μάτια» στο δίκτυο ύδρευσης, στο σύνολό του σχεδόν, θα αποκτήσει σύντομα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, χάρη στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών...

14
Φεβρουαρίου / 2018

... που θα χρηματοδοτηθεί από τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο της ΔΕΥΑΙ επιλέχθηκε μαζί με άλλες 70 προτάσεις δήμων και ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα, έχοντας μάλιστα από τις υψηλότερες βαθμολογίες, καθώς κατατάχθηκε στη 17η θέση, με το ποσό της ενίσχυσης να ανέρχεται στα 1.499.905,10 ευρώ.
Στην ουσία το έργο αναφέρεται στη διαχείριση του δικτύου μέσω SCADA, που δίνει τη δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης. Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δεξαμενών, αντλιοστασίων, σταθμών διαρροών του δικτύου ύδρευσης και αυτοματοποίησης της χλωρίωσης.
Ανάλογο σύστημα διαθέτει και σήμερα η ΔΕΥΑΙ, μόνο όμως στα όρια του παλιού δήμου Ιωαννιτών, διαθέτοντας 13 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και Δικτύου σε σημεία του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (πηγές, αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις) και σε σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, μέσω των οποίων μεταδίδονται ασύρματα πληροφορίες στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
Με την ανάπτυξη του νέου συστήματος, θα γίνει αναβάθμιση των 13 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Δικτύου, και θα εγκατασταθούν ακόμη 56 στο δίκτυο του καλλικρατικού πλέον δήμου.
Σε κάθε έναν από τους Τοπικούς Σταθμούς θα εγκατασταθούν ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης παροχής, στάθμης δεξαμενών, πίεσης στους αγωγούς, καταναλισκόμενης ενέργειας, υπολειμματικού χλωρίου, καθώς και πίνακες αυτοματισμού, δοσομετρικές αντλίες και  συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας.
Τα οφέλη του συστήματος είναι η συνεχής εποπτεία, η άμεση επέμβαση και η λήψη στατιστικών στοιχείων, με στόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Επίσης, η αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών με τη δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, χλωριωτών, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τον καταναλωτή), καθώς και η πρόληψη έκτακτων περιστατικών και αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή. Τέλος, εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων των πηγών υδροληψίας, με τη μείωση του αντλούμενου νερού, με τον έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών και του περιορισμού των αφανών διαρροών.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ