Συναυλία Μπαρόκ Μουσικής στο Πολύτεχνο

Συναυλία Μπαρόκ Μουσικής διοργανώνεται στο Πολύτεχνο

14
Φεβρουαρίου / 2018

από φοιτητές του Εργαστηρίου Παλαιάς Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα ακουστούν έργα των Monteverdi, Corelli, Frescobaldi, Byrd, Merula κ.α.