Επικίνδυνες εργασίες κατά τη διάρκεια του πλου καταγγέλλουν οι ναυτεργάτες

Φωτό αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχείς καταγγελίες από επιβάτες και εργαζόμενους για εργασίες συντήρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δέχεται το Σωματείο Ναυτικών Κέρκυρας.

05
Φεβρουαρίου / 2018

Εκτός από την επικίνδυνη και παράνομη αυτή πρακτική, οι ναυτικοί καταγγέλλουν ότι έχει πάψει να τηρείται η συμφωνία για εκ περιτροπής διανυκτέρευση πλοίων.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Ναυτικών

«Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας για εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια του πλου στα πλοία της πορθμειακής γραμμής Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας, η κατάσταση αντί να εξαλειφθεί αφού είναι καθ' όλα παράνομη, όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται αλλά είναι σε έξαρση, καθώς δεχόμαστε συνεχείς καταγγελίες από επιβάτες και εργαζόμενους.  
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που δεν διαπιστώνονται οι παραβάσεις. Είναι οι έλεγχοι πλημμελείς; Για ποιο λόγο υπάρχει σαφής αδυναμία διαπίστωσης των παραβάσεων; Ο εξαναγκασμός των ναυτεργατών να εκτελούν εργασίες συντήρησης
με κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα κατά την διάρκεια των δρομολογίων πρέπει να σταματήσει. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της ακινησίας των πλοίων, όπου υπάρχει άλλωστε και πολύς χρόνος αφού φτάνει και τους 5 μήνες και όχι με οχλήσεις επιβατών, αδυναμία πρόσβασης τους σε κοινόχρηστους χώρους και στα σωστικά μέσα των πλοίων.
Επίσης οι εκ περιτροπής διανυκτερεύσεις για την αποφυγή διακρίσεων, παρά την συμφωνία που κατ αρχήν υπήρχε και εφαρμόστηκε έπαψε πλέον να τηρείται. Συγκεκριμένος αριθμός πλοίων διανυκτερεύει μόνιμα, πολλές φορές χωρίς παροχή ρεύματος αφού οι υπάρχουσες παροχές αδυνατούν να τροφοδοτήσουν τα πλοία και οι ενδιαιτήσεις πληρωμάτων είναι ανεπαρκείς».