Στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηπείρου ο Ε. Γεωργακόπουλος

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αλλαγή ηγεσίας στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, πρόκειται να γίνει, μετά την μετάθεση του Περιφερειακού Διοικητή Ιονίων Νήσων Π.Υ.Ευθύμιου Γεωργακόπουλου.

03
Φεβρουαρίου / 2018

Ύστερα από τις κρίσεις του Πυροσβεστικού Σώματος μετατέθηκε από την περιφέρεια Ι.Ν. όπου είχε τοποθετηθεί τα τρία τελευταία χρόνια, στην περιφέρεια Ηπείρου ενώ κρίθηκε διατηρητέος στο βαθμό του Αρχιπυράρχου.