Εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο για τους Ρομά

ΑΡΤΑ. Με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, που διαβιούν νόμιμα, εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο για τους Ρομά του δήμου Αρταίων.

24
Ιανουαρίου / 2018

Στο Σχέδιο, που εκπονήθηκε κατόπιν οδηγίας της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση (στον δήμο Αρταίων υφίστανται τρεις καταυλισμοί Ρομά) και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στους οικισμούς, ενώ αναλύονται οι ανάγκες των κατοίκων και προτείνονται δράσεις στους τομείς της στέγασης και των βασικών υποδομών, της εκπαίδευσης, 
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 1.120.809 ευρώ και προβλέπεται μια σειρά επί μέρους δράσεων, η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει από το ΕΣΠΑ, μόλις βγουν στον «αέρα» οι σχετικές προσκλήσεις. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, στόχος του οποίου θα είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση των Ρομά, που βιώνουν πολλαπλά κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Θα παρέχονται υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης κ.ά.
Επίσης, θα αναληφθούν δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών, ενώ προβλέπονται και καμπάνιες ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου από τον δήμο Αρταίων και το Κέντρο Κοινότητας που θα συσταθεί. Αυτές θα έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση των κατοίκων στην καθημερινότητα τους σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας (στοματική υγεία, γυναικολόγος και αιματολογικός έλεγχος), αναγκαιότητα ύπαρξης και ενημέρωσης βιβλιαρίων υγείας παιδιών, ενδοσχολικής και ενδοοικογενειακής βίας κ.ά.
Ακόμη, προβλέπονται η επιδότηση ενοικίου για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από τους υπάρχοντες οικισμούς σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις βάσει σχετικών κριτηρίων, που θα πρέπει να πληρούν οι επωφελούμενοι, η δημιουργία υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και η δημιουργία προϋποθέσεων για διερεύνηση των δυνατοτήτων εργασίας στον πληθυσμό. 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ