Επί ποδός οι εργαζόμενοι της καθαριότητας και ανακύκλωσης 24 ώρες και τις Κυριακές

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας όσον αφορά στην 24ωρη λειτουργία- εργασία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες, για όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για το 2018.

29
Δεκεμβρίου / 2017

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 24ωρη λειτουργία θα ισχύει για το σύνολο του προσωπικού του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώ­σιμων υλικών, του τμήματος καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων και του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και κατ’ επέκταση της πρωινής πενθήμερης εργασίας, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών του Δήμου, όπως αναφέρεται.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος, υπογραμμίζει ως ιδιότυπες συνθήκες τα εξής:
-τον έντονα τουριστικό χαρακτήρα του Δήμου, όπου από Απρίλιο έως Οκτώβριο υπάρχει μεγάλη κίνηση επισκεπτών, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεχής, σε όλη την διάρκεια της ημέρας, παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και καθαρισμού.
 -τον πυκνό πολεοδομικό ιστό της πόλης, που έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας λόγω της πυκνής κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων τις ώρες αιχμής.
-την ιδιαιτερότητα της παλιάς πόλης, όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και ανάγκη καθαρισμού σε όλη την διάρκεια της ημέρας.
-τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στην αποκομιδή και στον καθαρισμό του  Δήμου ο οποίος αποτελείται από πολλούς ορεινούς διάσπαρτους οικισμούς, με στενούς δρόμους όπου η πρόσβαση είναι πιο εύκολη το βράδυ καθώς και τις πολλές θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε απογευματινές ή βραδινές ώρες.
 
Η δαπάνη που θα προκύψει, σύμφωνα με το Δήμο Κέρκυρας, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ