Συντήρηση οδοποιίας στη Μέση Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δυο συμβάσεις έργων υπέγραψε την Παρασκευή (8/4/2015) ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών “ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ι ΧΡΗΣΤΟΣ” και “ Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε”

09
Απριλίου / 2016

Πρόκειται για τα έργα:
·         “ Συντήρηση  - αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας” Δ.Ε Αχιλλείων - Παρελίων  - Παλαιοκαστριτών,   προϋπολογισμού 52.360 ευρώ
·         “ Συντήρηση -  αποκατάσταση Δημοτικής  οδοποιία”   Δ.Ε Αχιλλείων – Παρελίων  - Παλαιοκαστριτών,   προϋπολογισμού 46.075 ευρώ