Απειλεί τον τουριστικό πόρο και τα ...νεύρα μας

Η οικονομία της αγοράς είναι αδηφάγος. Η βουλιμία της αποδίδεται στην αντίδραση στην συγκέντρωση του πλούτου, που αφαιρεί πόρους από την ενεργό οικονομία

13
Νοεμβρίου / 2017

και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εγγενή τάση του ποσοστού κέρδους να πέφτει. Για τούτο και η οικονομική δραστηριότητα κατακλύζει σαν το νερό κάθε ελεύθερο χώρο και χρόνο. Ένα σύμπτωμα αυτής της κατάστασης στον τουρισμό, αποκαλείται overtourism.

Απειλεί την ίδια τη δραστηριότητα, στο όνομα της οποίας συμβαίνει, ανατρέπει τις συνθήκες διαβίωσης, μειώνει τον χρόνο ζωής του τουριστικού πόρου. Οι ψηφιακές και διαδικτυακές επιννοήσεις επιταχύνουν και διευρύνουν τις μεταστάσεις του νεοπλάσματος καθώς εφευρέθηκαν μ' αυτές τις αφορμές και γι αυτόν τον λόγο. Οι ευργετικές, και κατ' άλλους απελευθερωτικές τους χρήσεις, χρειάζονται άλλο υποκείμενο, άλλες σχέσεις και επιδιώξεις.

Την αντιμετώπιση της αρχετυπικής για τον νεοφιλελευθερισμό, αγοραίας βουλιμίας, μπορεί να αντιστρατεύεται ένα φίλτρο δημόσιας παρέμβασης, περιοριστικών και αναδιανεμητικών κανόνων, με την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές αποφάσεις υπερισχύουν των οικονομικών αυτοματισμών. Εν ολίγοις απαιτείται η εκδήλωση πολιτικής πρωτοβουλίας.
Το «μπαλάκι» βρίσκεται πλέον από τη μεριά των τοπικών, διοικητικών θεσμών και των γενικών κυβερνήσεων και δε μένει παρά να δούμε τι σκοπεύουν να το κάνουν...