Εδώ μένει κόσμος - Περί προστασίας και διατήρησης

Γράφει ο Γιώργος Ζούμπος

10
Οκτωβρίου / 2017

Το κεφάλαιο 3.3 του «Σχεδίου Διαχείρισης 2006-2012»» επισημαίνει μεταξύ άλλων και τρία σημεία:
 
Ζωντανό πλέγμα (;)
 
Στην παρ. 3.3.5  το «Σχέδιο» αναφέρεται ότι «Η λειτουργική δομή της πόλης κατάφερε να αντισταθεί στις έντονες πιέσεις που ασκούνται από την τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών και με σημειακές μόνο αλλοιώσεις διατηρεί ζωντανό το πλέγμα των χρήσεων που αναπτύχθηκαν εξελικτικά (περιοχές αμιγούς κατοικίας, εμπορικοί δρόμοι, εξυπηρετήσεις, αναψυχή).»
 Έχοντας υπόψη ότι το «Σχέδιο» συντάχθηκε πριν  δέκα και παραπάνω χρόνια καθώς και τη σημερινή κατάσταση στην Παλιά Πόλη, η παράγραφος αυτή θέλει διαγραφή ή ξαναγράψιμο με τα τωρινά δεδομένα. Με την πραγματικότητα πάντως  σχέση δεν έχει. Εκτός αν ο όρος «εξελικτικά» τέθηκε για να προσαρμόζεται το «Σχέδιο» σε κάθε εποχή όπως βολεύει. 
 
Διαχείριση δημόσιου χώρου
 
Η παρ. 3.3.8 αναφέρεται στους δημόσιους  χώρους και αναφέρει: 
«Εκτός από την εκτέλεση έργων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου (δρόμοι, πλατείες, πλατώματα) που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο σε επίπεδο αστικών δικτύων, όσο και σε επίπεδο οδοστρωμάτων και έχουν αναμορφώσει την κατάσταση του δημόσιου χώρου της Παλιάς Πόλης, σημαντικό ρόλο στην συνολική εικόνα του παίζουν στην συνέχεια οι επιλογές για την διαχείριση του αναβαθμισμένου πλέον δημόσιου χώρου. Η ρύθμιση ζητημάτων όπως στάθμευση αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αναψυχής, εφοδιασμός με αστικό εξοπλισμό, διευθέτηση πεζοδρόμων για την ελεύθερη κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που το Σχέδιο Διαχείρισης οφείλει να αντιμετωπίσει.»
Ποια ζητήματα  από αυτά έχουν αντιμετωπιστεί, αποτελεί ερώτημα - αλλά καθαρά φιλοσοφικού επιπέδου, καθώς στην πράξη είναι ερώτημα άνευ περιεχομένου και τα ζητήματα αυτά είναι σημεία καθημερινών τριβών των κατοίκων της Παλιάς Πόλης με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 
Ποια συντήρηση;
 
Για το σημαντικό ζήτημα της συντήρησης των κτιρίων η παρ 3.3.9. αναφέρει:
 «Μέχρι πρόσφατα, τα έργα συντήρησης, αποκατάστασης, ανάδειξης των ιστορικών κτηρίων ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εκτός από τα δημόσια κτήρια που ανήκουν σε δημόσιους ή δημοτικούς φορείς, ή τα κτήρια ιδιοκτησίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για τα οποία μεριμνούν οι κατά περίπτωση ιδιοκτήτες με κάποιο συστηματικό τρόπο και προγραμματισμένες διαδικασίες, όλα τα υπόλοιπα ιδιωτικά ιστορικά κτήρια διαχειρίζονται από τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, τόσο λόγω του καθεστώτος πολυιδιοκτησίας των κτηρίων, όσο και λόγω του αυξημένου κόστους των επισκευών με ιδιαίτερες απαιτήσεις.»
Ως προς τη συντήρηση των μη ιδιωτικών κτιρίων, μια βόλτα στην Παλιά Πόλη θα είναι πολύ … διαφωτιστική, ξεκινώντας από το Θέατρο και το Φοίνικα και καταλήγοντας οπουδήποτε. Όσο για το αυξημένο κόστος επισκευών στην Παλιά Πόλη και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, είναι ένα ακόμα φιλοσοφικό ερώτημα καθώς ωραίες οι διαπιστώσεις αλλά ακόμα πιο ωραίες οι πρακτικές προτάσεις που δεν έγιναν ποτέ και δεν προβλέπεται να γίνουν ποτέ.