Ο Ν. Κοτζιάς για τους αλυτρωτικούς χάρτες στα αλβανικά, σχολικά βιβλία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο υπΕξ αναφέρθηκε στο θέμα ύστερα από ερώτηση δημοσιογράφου στην συνέντευξη με το πέρας της 2ης Υπουργικής συνάντησης Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας:

06
Οκτωβρίου / 2017

Αυτούς τους χάρτες (σ.σ. των αλβανικών σχολικών βιβλίων) πριν ένα χρόνο τους έδειχνα στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρώπης σε όλους τους συναδέλφους μου. Άρα η τοποθέτησή μου έχει γίνει πριν ένα χρόνο, λέγοντας ότι αυτοί οι χάρτες είναι απαράδεκτοι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως, έχουμε κάνει βήματα από τότε. Συζητάμε για τα ζητήματα των βιβλίων με τους Αλβανούς, υπάρχει μια κοινή ομάδα, όπου έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, και ελπίζω μέχρι του χρόνου να έχουμε τελειώσει όλη τη σχολική βιβλιογραφία. Έχουν μείνει βιβλία από την Γ’ Γυμνασίου και την Γ’ Λυκείου, όλα τα άλλα τα έχουμε δει.