Δρομολόγια πλοίων

21-23.4.18

21
Απριλίου / 2018

Σάββατο 21.4.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 13, 00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 18:15, 21:00, 21:45
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 04:45, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 21:00, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 14:00 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Κυριακή 22.4.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45,  13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:15, 17:45, 18:15, 21:00, 21:45, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 19:45, 20:15, 21:00, 23:00
Αναχώρηση από Παξούς: 14:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 14:00 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Δευτέρα 23.4.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45,  13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:15, 21:00, 21:45, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 02:00, 02:30, 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 21:00, 23:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 14:00 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Αναχώρηση από Παξούς: 14:30
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια προς Διαπόντια νησιά – «Πήγασος»: Κέρκυρα (Αγ. Στέφανος) – Ερείκουσα: 07:45, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 08:45, Κέρκυρα - Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι - Οθωνοί: 11:00, Οθωνοί - Μαθράκι: 13:30, Μαθράκι – Κέρκυρα: 14:50
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)