Δρομολόγια πλοίων

24-26.2.18

24
Φεβρουαρίου / 2018

Σάββατο 24.2.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45, 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:15, 07:30, 08:30, 10:00, 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 23:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 13:30 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 08:45, 10:15 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:15, 12:45
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Κυριακή 25.2.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:15, 07:30, 08:30, 10:00 (Προς Παξούς), 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 13:00
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 13:30 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 08:45, 10:15 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:15, 12:45
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Δευτέρα 26.2.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:15, 07:30, 08:30, 10:00 (Προς Παξούς), 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 23:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα): 13:30 - Παξοί – Κέρκυρα (Ήλιδα): 07:15
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 08:45, 10:15 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:15, 12:45
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)