Δρομολόγια πλοίων

23-25.6.18

23
Ιουνίου / 2018

Σάββατο 23.6.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:30, 21:00, 21:45
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 21:00, 23:30
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια προς Διαπόντια νησιά – «Αλέξανδρος»: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι - Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί - Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι - Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Κυριακή 24.6.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:300, 16:00, 18:30, 21:00, 21:45, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 21:00, 23:30
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Δευτέρα 25.6.18
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:15, 11:45, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:30, 21:00, 21:45, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 02:00, 02:30, 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:15, 08:45, 09:30, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 18:30, 21:30, 23:30
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 06:30, 08:30, 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 20:30
Δρομολόγια προς Διαπόντια νησιά – «Πήγασος»: Κέρκυρα (Αγ. Στέφανος) – Ερείκουσα: 07:45, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 08:45, Κέρκυρα - Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι - Οθωνοί: 11:00, Οθωνοί - Μαθράκι: 14:00, Μαθράκι – Κέρκυρα: 14:50
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα - Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)